เครื่องดื่ม

มักจะเป็นสิ่งที่จัดเตรียมไว้สำหรับดื่ม มีสถานะเป็นของเหลว และมักจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก เครื่องดื่มอาจเป็นปัจจัยในการดำรงชีพ เช่นน้ำ หรือใช้ในด้านอื่น เช่น เหล้า หรือ ไวน์ ที่มีส่วนผสมของแอลกฮอล์ในเครื่องดื่มแก้วนั้นด้วย ปัจจุบันเครื่องดื่มมีมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น นม ชา กาแฟ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม น้ำสมุนไพร และอื่นๆอีกมาก เชื่อว่าเครื่องดื่มเหล่านี้มีทั้งคุณประโยชน์และโทษ ควรเลือกดื่มให้ในปริมาณที่พอเหมาะและถูกเวลาเพื่อสุขภาพของผู้ดื่มเอง