น้ำแข็งไส อื่นๆ

กล้วยแขก"คุณเบญจ"(เสนา)

กล้วยแขก"คุณเบญจ" (เสนา)

Iced Cappucino

Granola

น้ำแข็งใสเกล็ดหิมะราดถั่วแดงกวน

Yayoi (ยาโยอิ)