ไม่ทราบ อื่นๆ

ข้าวเนื้อกระเทียมไข่ดาว

Image Food Garden@Sai 4