ไม่ทราบ อื่นๆ

Chicken Steak

steak

ซุปเปอร์ตีนไก่

บุญแทนไก่ย่างวิเชีรฯ

Chicken...

Trappers EBA