ไม่ทราบ อื่นๆ

ผัดไท กุ้งใหญ่

ผัดไทยกุ้งใหญ่ จตุจักร

ไอศกรีมชาเขียวชาโคล

Club House

คานามูระ

Kin Sushi