ไม่ทราบ อื่นๆ

ข้าวคะน้าปลาเค็มเจ

Audrey (ออเดรย์)

Foie Gras Salad

Wine Village

ขนมปังปิ้งสตอเบอรี่ใส่นม

ร้านใส่นม ตรงข้ามเมเจอร์ปากเกร...