ไม่ทราบ อื่นๆ

chicken quesadilla

Warm Wood Cafe

---

..-

เกาเหลาเลือดหมู

เล้งเลือดหมู (อุตรดิตถ์)

บุฟเฟ่ต์

The World @Centara