ไม่ทราบ อื่นๆ

กุ้งนึ่งนมสด

สวนอาหารบ้านบางไผ่

ข้าวต้มเกี้ยวกุ้ง

Tsui Wah Restaurant