ไม่ทราบ อื่นๆ

สุกี้ยากี้

MK Restaurant (เอ็ม เค)

แกงส้มไหลบัวกุ้งสด

ข้าวต้มอนันต์ (หนวดอุดมสุข)