ไม่ทราบ อื่นๆ

เมนูใหม่ ลูกชิ้นสาหร่าย กับ ลูกชิ้นเห็ด

shabushi

บะหมี้แห้งหมูแดง

บะหมี่หมูแดงลานทอง

ห่อหมก ไข่ต้มและก้แพนงหมู

บ้านผมเอง