ไม่ทราบ อื่นๆ

ปิ้งย่างยากินิกุ

Tokusen

โจ๊กหมูไข่ตับ

โจ๊กสมเพชร (Jok Sompet)