ไม่ทราบ อื่นๆ

โรตีมะตะบะ

โรตีมะตะบะ

ข้าวหนัาหมูตุ๋น

Nirai-Kanai (