ไม่ทราบ อื่นๆ

ข้าวไข่ข้นเบค่อน

The Hero Cafe

Milk Shake Chocolate Freppe

Black Canyon (Silom Complex)