ไม่ทราบ อื่นๆ

ชาเขียว/ชานม

Amezon

ปลาย่าง

Ootoya

Beef Steak

tokiya

ปลากระพงทอดน้ำปลา

สมบูรณ์โภชนา (Somboon Seafood)