ไม่ทราบ อื่นๆ

พ็อคช็อฟ

Taste Add SteAk House

ไข่ออนเซ็น

Yoshinoya (โยชิโนยะ)

น้ำแข็งใสเกร็ดหิมะ

toasta cafe