ไม่ทราบ อื่นๆ

ผัดกุ้ยช่ายขาวหมูสับ

โครตเผ็ด

Tropical delight

After All Coffee & Bakery

ชุดข้าวปั้นหน้าปลาดิบพิเศษ

Nobu (โนบุ)