ไม่ทราบ อื่นๆ

แก้วแดงปั่น แล มัจฉะแลตเตปรุงเย็นปั่น

เพลินวาน

ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋น

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือศรีสามพราน ส...