ไม่ทราบ อื่นๆ

ปลาช่อนเผาเกลือ

อิ่มปลาเผา (Im Pla Phao)

ซาซิมิรวม

Kin (คิน)