ไม่ทราบ อื่นๆ

สเต็กปลาดอลลี่

Jeffer Steak (เจฟเฟอร์ สเต็ก)

ปลาเก๋านึ่งซีอิ้ว

ภัตตาคาร สบล .

รวมมิตร

สายสอง

สเต็กปลาทอด

Sizzler (ซิซซ์เลอร์)