ไม่ทราบ อื่นๆ

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ รวมมิตร

คั่วไก่เมืองทอง