ไม่ทราบ อื่นๆ

ผัดผักรวมก้ามกุ้งแม่น้ำ

เรือนไทยกุ้งเผา วัดเชิงเลน

เครปพร้อมผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงและลูกพีช

Harrods Tearoom (แฮรอดส์ ทีรูม...

กุ้งนึ่งนมสด

สวนอาหารบ้านบางไผ่

Crispy Duck Salad

Audrey Caf