ไม่ทราบ อื่นๆ

สลัดเต้าหู้คินุ

MAiSEN (ไมเซน)

ยำหมูยอ