ไม่ทราบ อื่นๆ

กุ้งถัง

koongtung

หมี่ผัดกระเฉด

ครัวเจ๊ง้อ (Je Ngor's Kit...