ไม่ทราบ อื่นๆ

Salmon Sashimi

Another Hound Cafe

Earlgrey Tea

Coffe

Mango sticky rice ice-cream

เทมากิ

Masaru Shabu & Sushi Buffet