ไม่ทราบ อื่นๆ

ข้าวแกงกระหรี่หมูกระทะร้อน

Pepper lunch

Choc toffee frappe

Biriya cafe

เนื้อโคขุนตะลุยลาวา

สถานีเตาถ่าน@บางแสน