ไม่ทราบ อื่นๆ

เส้นเล็กลูกชิ้นหมูเปื่อย

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพ็ญจันทร์ซอยสั...

ก๋วยจั๊บน้ำข้น

ศรีย่าน (Sriyan)

Shutoro

Sushi Narita