ไม่ทราบ อื่นๆ

Mixed Fruit Shortcake

เพลิน (Ploen)

ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ

ปากหม้อเจ้โบ้(เจ้าเก่า)

ติ่มซำ

EST.68