ไม่ทราบ อื่นๆ

เส้นหมีไส้แก้ว

ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ไส้แก้ว

เครปญี่ปุ่น

ศรีย่าน (Sriyan)

Bak Kat Teh

Sun Fong