ไม่ทราบ อื่นๆ

สเต็กลุงโต้ง

สเต็กลุงโต้ง

ห่อหมกทะเล

วังมุข (Wang Muk)