ไม่ทราบ อื่นๆ

ไข่ออนเซน

Kakashi (คาคาชิ)

บุฟเฟ่นานาชาติ

Hot Pot Inter Buffet (ฮอท พอท ...

เส้นใหญ่ราดหน้าหมู

ราดหน้าหมูหมักนายจินดา

ยำผักกระเฉด

ฟู้ดคอร์ท Big C