น้ำแข็งไส อื่นๆ

แกงคั่วปูไข่หน่อไม้ดอง

ปัญญา ซีฟู๊ด (Panya Seafood)