ไม่ทราบ อื่นๆ

เส้นหมี่ราดหน้าหมู

โดมราดหน้า

ต็อกโป๊กกี

จำไม่ได้

นมสดเย็น

นม6

ไข่ไก่สด

Shabu Samurai เมืองทอง