น้ำแข็งไส อื่นๆ

มันฝรั่งเส้นผัดพริกสด

ติ่ง ไท้ ฝู (Ting Tai Fu)