ไม่ทราบ อื่นๆ

frozen yoghurt

many cups

Icecream sundae

swansen

ข้าวกระเพราไก่ หมึก

ข้าวแกงยายเล็ก สรงประภา 18

ห่อหมกทะเล

วังมุข (Wang Muk)