ไม่ทราบ อื่นๆ

นิวไอซ์ มะชะ

Chabuton Ramen (ชาบูตง ราเมน)

สปาเก็ตตี้แฮมเห็ด

Santa Fe' Steak House