ไม่ทราบ อื่นๆ

Salmon Salad

Homemade

Salmon Sashimi

จำไม่ได้

Salmon Sashimi

Cup-T สยาม

ชุดข้าวอิคุระแซมอน

Maisen