ไม่ทราบ อื่นๆ

หอมใหญ่ทอด

-

ซีฟู๊ดรวมๆ

Cuisine Unplugged

คะน้าฮ่องกงผัดน้ำมันหอย

Oishi Buffet (โออิชิ บุฟเฟ่ต์)