ไม่ทราบ อื่นๆ

เนื้อแดดเดียวทอด

ครัวบัวลาย

หอมใหญ่ทอด

-

ข้าวหมูแดงหมูกรอบ

บะหมี่เกี๊ยวบ้านโป่ง (เจ้แดง)