ไม่ทราบ อื่นๆ

chocolate lava

li bra ry

มันฝรั่งทอด

A&W

Spaghetini King Prawn with Galic&chilli

Patio (At Twenty Six)

หมึกยัดไส้ทอดกระเทียม

ข้าวต้มนำชัย