Dairy Queen (แดรี่ควีน)
แสดงความคิดเห็น
Chonhaty Omomi
12/2/2014 12:04:11 PM
น่ากินจุง
1 ความคิดเห็น
Pen Tor
7/31/2015 7:46:16 PM
คะแนนเฉลี่ย:
ร้อนๆแบบวันที่ฝนไม่ตก กินหวานๆ หลังอาหาร แสนจะสดชื่นจริงๆ..จิงๆ

แผนที่

  • Chamchuri Square 2nd Fl., Zone B, #236 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • -
คะแนนเฉลี่ย