ไม่ทราบ อื่นๆ

Green tea Crunchy Frappe

McCafe

ก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเล

เจ๊ไฝ (Jay Fai)