ไม่ทราบ อื่นๆ

ข้าวแช่

Home made.

ผัดวุ้นเส้น

บ้านผมเอง

ปังเย็นนมสด

ปังเย็น นมสด