ไม่ทราบ อื่นๆ

Strawberry Banana Waffle

on the table ลาดพร้าว

โออิชิ เอกซ์เพรส

Oishi Buffet (โออิชิ บุฟเฟ่ต์)

ผัดกะเพราหมูใส่ข้าวโพดอ่อน

โรงอาหารคณะนิติฯ