ไม่ทราบ อื่นๆ

ต็อกโป๊กกี

Dak Galbi (ทัคคาลบี้)

เกาเหลาเลือดหมู

ร้านข้างทาง

มาม่าหมูสับต้มยำแห้ง

1000 เส้น (1000 Zen)