อเมริกาโน่ร้อน อื่นๆ

อเมริกาโน่ร้อน

หอมปลาเผา

Hot Americano

white coffee

Hot americano

Salotto Coffee

อเมริกาโน่ร้อน

Salotto Coffee